၂၀၂၂ခုနှစ် မတ်လ (၉) ရက်နေ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးရှိ စက်သုံးဆီစျေးနှုန်းများ

၂၀၂၂ခုနှစ် မတ်လ (၉) ရက်နေ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးရှိ စက်သုံးဆီစျေးနှုန်းများ

မတ်လ ၉ ရက်နေ့ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးရှိ စက်သုံးဆီစျေးနှုန်းများကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

ရန်ကုန်
ဓာတ်ဆီ (92) တစ်လီတာ 2100 ကျပ်၊ (95) တစ်လီတာ 2165 ကျပ်၊ ဒီဇယ်ဆီ တစ်လီတာ 2275 ကျပ်နှင့် ပရီမီယမ်ဒီဇယ်ဆီ တစ်လီတာ 2285 ကျပ်

မန္တလေး
ဓာတ်ဆီ (92) တစ်လီတာ 2150 ကျပ်၊ (95) တစ်လီတာ 2270 ကျပ်၊ ဒီဇယ်ဆီ တစ်လီတာ 2300 ကျပ်နှင့် ပရီမီယမ်ဒီဇယ်ဆီ တစ်လီတာ 2320 ကျပ်

နေပြည်တော်
ဓာတ်ဆီ (92) တစ်လီတာ 2150 ကျပ်၊ (95) တစ်လီတာ 2260 ကျပ်၊ ဒီဇယ်ဆီ တစ်လီတာ 2335 ကျပ်နှင့် ပရီမီယမ်ဒီဇယ်ဆီ တစ်လီတာ 2355 ကျပ်

စစ်ကိုင်း
ဓာတ်ဆီ (92) တစ်လီတာ 2170 ကျပ်၊ (95) တစ်လီတာ 2290 ကျပ်၊ ဒီဇယ်ဆီ တစ်လီတာ 2320 ကျပ်နှင့် ပရီမီယမ်ဒီဇယ်ဆီ တစ်လီတာ 2340 ကျပ်

တမူးမြို့
ဓာတ်ဆီ (92) တစ်လီတာ 2270 ကျပ်၊ (95) တစ်လီတာ 2390 ကျပ်၊ ဒီဇယ်ဆီ တစ်လီတာ 2420 ကျပ်နှင့် ပရီမီယမ်ဒီဇယ်ဆီ တစ်လီတာ 2440 ကျပ်

ညောင်ဦးမြို့
ဓာတ်ဆီ (92) တစ်လီတာ 2180 ကျပ်၊ (95) တစ်လီတာ 2300 ကျပ်၊ ဒီဇယ်ဆီ တစ်လီတာ 2345 ကျပ်နှင့် ပရီမီယမ်ဒီဇယ်ဆီ တစ်လီတာ 2375 ကျပ်

မကွေးမြို့
ဓာတ်ဆီ (92) တစ်လီတာ 2170 ကျပ်၊ (95) တစ်လီတာ 2290 ကျပ်၊ ဒီဇယ်ဆီ တစ်လီတာ 2345 ကျပ်နှင့် ပရီမီယမ်ဒီဇယ်ဆီ တစ်လီတာ 2375 ကျပ်

တောင်ကြီးမြို့
ဓာတ်ဆီ (92) တစ်လီတာ 2195 ကျပ်၊ (95) တစ်လီတာ 2330 ကျပ်၊ ဒီဇယ်ဆီ တစ်လီတာ 2355 ကျပ်နှင့် ပရီမီယမ်ဒီဇယ်ဆီ တစ်လီတာ 2385 ကျပ်

မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့
ဓာတ်ဆီ (92) တစ်လီတာ 2160 ကျပ်၊ (95) တစ်လီတာ 2275 ကျပ်၊ ဒီဇယ်ဆီ တစ်လီတာ 2340 ကျပ်နှင့် ပရီမီယမ်ဒီဇယ်ဆီ တစ်လီတာ 2355 ကျပ်

ဧရာဝတီတိုင်း ပုသိမ်မြို့
ဓာတ်ဆီ (92) တစ်လီတာ 2150 ကျပ်၊ (95) တစ်လီတာ 2265 ကျပ်၊ ဒီဇယ်ဆီ တစ်လီတာ 2330 ကျပ်နှင့် ပရီမီယမ်ဒီဇယ်ဆီ တစ်လီတာ 2345 ကျပ်

ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်မြို့
ဓာတ်ဆီ (92) တစ်လီတာ 2250 ကျပ်၊ (95) တစ်လီတာ 2370 ကျပ်၊ ဒီဇယ်ဆီ တစ်လီတာ 2405 ကျပ်နှင့် ပရီမီယမ်ဒီဇယ်ဆီ တစ်လီတာ 2430 ကျပ်

မတ်လ ၉ ရက်နေ့ စျေးနှုန်းများဖြစ်ပြီး အချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *