ယနေ့ စျေးကွက်ထဲရှိ ပြည်တွင်း ဆန် စျေးနှုန်းများ

ယနေ့ စျေးကွက်ထဲရှိ ပြည်တွင်း ဆန် စျေးနှုန်းများ

မတ်လ (၁၀) ရက်ယနေ့ ပြည်တွင်းစျေးကွက်ရှိဆန်စျေးနှုန်းများကိုစုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းမွှေးအိုးဝင်ထူးထူးရှယ်တစ်အိတ် ၉၇၀၀၀/-ကျပ်
ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းထူးထူးရှယ် တစ်အိတ် ၉၄၀၀၀/- ကျပ်
ဧရာပဒေသာတစ်အိတ် ၆၇၀၀၀/-ကျပ်
ဧရာဝတီရွှေဘိုပေါ်ဆန်းတစ်အိတ် ၈၃၀၀၀/-ကျပ်၊

ပုသိမ်ရွှေဘိုထူးရှယ်တစ်အိတ် ၈၂၀၀၀/-ကျပ်
မြောင်းမြနယ်ထွက် ရွှေဘိုတစ်အိတ် ၈၁၀၀၀/-ကျပ်
ပုသိမ်ပေါ်ဆန်းမွှေး တစ်အိတ် ၈၀၀၀၀ကျပ်
ပေါ်ဆန်းယဥ် တစ်အိတ် ၇၆၀၀၀/-ကျပ်
ကျားပျံထူးထူးရှယ် တစ်အိတ် ၇၈၀၀၀/-ကျပ်

တောင်ပျံပေါ်ဆန်းထူးထူးရှယ် တစ်အိတ် ၇၇၀၀၀/- ကျပ်၊
တောင်ပျံ အလတ်ပေါ်ဆန်း တစ်အိတ် ၇၅၀၀၀ ကျပ်
ဖျာပုံပေါ်ဆန်းမွှေး တစ်အိတ် ၇၇၀၀၀/-ကျပ်၊
မြောင်းမြ ပေါ်ဆန်းမွှေး တစ်အိတ် ၇၉၀၀၀/-ကျပ်၊

ပေါ်ဆန်းလတ် တစ်အိတ် ၇၄၀၀၀ကျပ်/-
ပေါ်ဆန်းရိုးရိုး တစ်အိတ်-၇၂၀၀၀ ကျပ်/-
မနောသုခရှယ်တစ်အိတ် ၆၅၀၀၀/-ကျပ်
ဇီယာတစ်အိတ် ၆၃၀၀၀ကျပ်/-

မဂျမ်းတော တစ်အိတ် -၇၆၀၀၀ ကျပ်
ဆင်းသွယ် တစ်အိတ်-၆၇၀၀၀ ကျပ်

ယခုဖော်ပြပါစျေးနှုန်းများသည်ရန်ကုန် ဘုရင့်နောင်ဆန်ပွဲရုံမှ စျေးနှုန်းများဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဆိုင်နှင့်တစ်ဆိုင်စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။

Facebook Comments Box