ဖေဖော်၀ါရီလ(၂)ရက် ယနေ့ ဆန်စျေးနှုန်းများ

ဖေဖော်၀ါရီလ(၂)ရက် ယနေ့ ဆန်စျေးနှုန်းများ

ဖေဖာ်၀ါရီလ (၂)ရက် ယနေ့ စျေးကွက်တွင်းဖြစ်ပေါ်နေသော ဆန်စျေးနှုန်းများကိုစုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။

၁။ဧရာရွှေဘိုပေါ်ဆန်း – ၇၉၀၀၀ ကျပ်
၂။ပုသိမ်ရွှေဘိုပေါ်ဆန်း -၇၈၀၀၀ ကျပ်
၃။မြောင်းမြနယ်ထွက် ရွှေဘို -၇၇၀၀၀ ကျပ်
၄။ပုသိမ်ပေါ်ဆန်းမွှေး -၇၆၀၀၀ ကျပ်

၅။ပေါ်ဆန်းယဥ် -၇၂၀၀၀ ကျပ်
၆။ ကျားပျံထူးထူးရှယ် -၇၄၀၀၀ ကျပ်
၇။ တောင်ပျံပေါ်ဆန်းထူးထူးရှယ် – ၇၃၀၀၀ ကျပ်
၈။ဖျာပုံပေါ်ဆန်းမွှေး -၇၃၀၀၀ ကျပ်

၉။ မြောင်းမြပေါ်ဆန်းမွှေး – ၇၅၀၀၀ ကျပ်
၁၀။ ပေါ်ဆန်းလတ် -၆၈၀၀၀ ကျပ်
၁၁။ပေါ်ဆန်းရိုးရိုး -၆၆၀၀၀ ကျပ်
၁၂။မဂျမ်းတော -၇၄၀၀၀ ကျပ်
၁၃။ ဧရာပဒေသာ -၆၄၀၀၀ ကျပ်

၁၄။ဆင်းသွယ် -၆၂၀၀၀ ကျပ်
၁၅။မနောသုခ – ၆၀၀၀၀ ကျပ်
၁၆။ဇီယာ – ၅၈၀၀၀ ကျပ်
၁၇။ ရွှေဘို အိုးဝင်ထူးထူးရှယ်- ၉၅၀၀၀ ကျပ်
၁၈။ ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းထူးထူးရှယ် -၉၂၀၀၀ ကျပ်

အထက်ဖော်ပြပါစျေးနှုန်းများသည် ရန်ကုန်ဘုရင့်နောင်ဆန်ပွဲရုံမှ ဆန်စျေးနှုန်းများဖြစ်ပါသည်။တစ်ဆိုင်နှင်တစ်ဆိုင် မြို့နယ်အလိုက်စျေးနှုန်းများကွားခြားနိုင်ပါသည်။

Facebook Comments Box