၂၀၂၂ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ(၂၄)ရက် ယနေ့ ပြည်တွင်း ဆန်စျေးနှုန်းများ

၂၀၂၂ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ(၂၄)ရက် ယနေ့ ပြည်တွင်း ဆန်စျေးနှုန်းများ

နိုဝင်ဘာလ (၂၄) ရက်ယနေ့မှစပြီး (၂၇)ရက်နေ့ထိ ပြောင်းလဲမှုမရှိ ပြည်တွင်းဆန်အဟောင်းစျေးနှုန်းများကိုစုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

၁။ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းမွှေးအိုးဝင်ထူးထူးရှယ်တစ်အိတ်၉၅၀၀၀ကျပ်( ကိုးသောင်းငါးထောင်)အထူးလျော့စျေး
၂။ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းရှယ် တစ်အိတ် ၉၀၀၀၀ ကျပ်( ကိုးသောင်း)အထူးလျော့စျေး
၃။မဂျမ်းတော တစ်အိတ် ၇၈၀၀၀ကျပ်( ခုနှစ်သောင်းရှစ်ထောင်)အထူးလျော့စျေး

၄။ ဧရာပဒေသာထူးထူးရှယ် ၇၆၀၀၀ကျပ် (ခုနှစ်သောင်းခြောက်ထောင်) အထူးလျော့စျေး
၅။ဧရာဝတီရွှေဘိုပေါ်ဆန်းတစ်အိတ် ၇၃၀၀၀ကျပ်၊( ခုနှစ်သောင်း သုံးထောင်)အထူးလျော့စျေး
၆။ပုသိမ်ရွှေဘိုထူးရှယ်တစ်အိတ်၇၂၀၀၀ကျပ်၊( ခုနှစ် သောင်း နှစ်ထောင်)အထူးလျော့စျေး
၇။မြောင်းမြနယ်ထွက် ရွှေဘိုတစ်အိတ် ၇၂၀၀၀ကျပ်( ခုနှစ် သောင်း နှစ်ထောင်)အထူးလျော့စျေး

၈။ပုသိမ်ပေါ်ဆန်းမွှေး တစ်အိတ် ၇၁၀၀၀ကျပ်၊(ခုနှစ်သောင်း တစ်ထောင်)အထူးလျော့စျေး
၉။ပုသိမ်ပေါ်ဆန်းယဥ် တစ်အိတ် ၆၉၀၀၀ကျပ်(ခြောက်သောင်းကိုးထောင်)အထူးလျော့စျေး
၁၀။ကျားပျံထူးထူးရှယ် တစ်အိတ် ၇၀၀၀၀ကျပ်၊( ခုနှစ်သောင်း)အထူးလျော့စျေး
၁၁။တောင်ပျံပေါ်ဆန်းထူးထူးရှယ် တစ်အိတ်၆၉၀၀၀ ကျပ်၊( ခြောက်သောင်းကိုးထောင်)အထူးလျော့စျေး

၁၂။ဖျာပုံပေါ်ဆန်းမွှေး တစ်အိတ် ၆၈၀၀၀ကျပ်၊(ခြောက်သောင်းရှစ်ထောင်) အထူးလျော့စျေး
၁၃။မြောင်းမြ ပေါ်ဆန်းမွှေး တစ်အိတ် ၇၀၀၀၀ကျပ်၊( ခုနှစ်သောင်း) အထူးလျော့စျေး
၁၄။ဒေးဒရဲပေါ်ဆန်းမွှေး တစ်အိတ် ၆၈၀၀၀ကျပ်၊(ခြောက်သောင်းရှစ်ထောင်)အထူးလျော့စျေး
၁၅။လပွတ္တာ ပေါ်ဆန်းမွှေး တစ်အိတ် ၆၇၀၀၀ ကျပ်၊(ခြောက်သောင်းခုနှစ်ထောင်) အထူးလျော့စျေး

၁၆။မော်ကျွန်းပေါ်ဆန်းယဥ် တစ်အိတ် ၆၇၀၀၀ကျပ်၊(ခြောက်သောင်းခုနှစ်ထောင် )
၁၇။ပေါ်ဆန်းလတ်ထူးရှယ်တစ်အိတ် ၆၃၀၀၀ကျပ်၊(ခြောက်သောင်း သုံးထောင်)
၁၈။ပေါ်ဆန်းမွှေးရိုးရိုး ၆၁၀၀၀ကျပ်၊(ခြောက်သောင်းတစ်ထောင်)အထူးလျော့စျေး
၁၉။ပခမ်းထူးရှယ်တစ်အိတ် ၅၉၀၀၀ကျပ်၊(ငါးသောင်း ကိုးထောင်)အဟောင်း

၂၀။ဆင်းသွယ်ရှယ် ၅၇၀၀၀ကျပ်၊(ငါးသောင်းခုနှစ်ထောင်)အထူးလျော့စျေး
၂၁။ရက်၉၀မြောင်းမြ တစ်အိတ် ၅၆၀၀၀ကျပ်၊(ငါးသောင်းခြောက်ထောင်)အဟောင်း
၂၂။မနောသုခရှယ်တစ်အိတ် ၅၅၀၀၀ကျပ်၊(ငါးသောင်းငါးထောင်)အဟောင်း
၂၃။ဆင်းသုခရှယ် တစ်အိတ် ၅၄၀၀၀ကျပ်၊(ငါးသောင်း လေးထောင်)အဟောင်း

၂၄။ဇီယာတစ်အိတ် ၅၃၀၀၀ကျပ်(ငါးသောင်းသုံးထောင်)အဟောင်း
ယခုဖော်ပြပါစျေးနှုန်းများသည်ရန်ကုန် ဘုရင့်နောင်ဆန်ပွဲရုံမှ စျေးနှုန်းများဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဆိုင်နှင့်တစ်ဆိုင်စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။

Facebook Comments Box