ရန်ကုန်မှ မန္တလေး နှင့် ပြင်ဦးလွင် ကားထွက်ချိန်နဲ့ စျေးနှုန်းများ

ရန်ကုန်မှ မန္တလေး နှင့် ပြင်ဦးလွင် ကားထွက်ချိန်နဲ့ စျေးနှုန်းများ

ရုံးပိတိရက်တွေ ခရီးသွားမည့် မိတ်ဆွေတို့အတွက် ရန်ကုန်−မန္တလေး၊ ရန်ကုန်−ပြင်ဦးလွင်ကားထွက်ချိန်နှင့်စျေးနှုန်းများကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

ရန်ကုန် မှ ပြင်ဦးလွင် ကားထွက်ချိန်နှင့် စျေးနှုန်းများ

Famous Express
8:00 am – 35000 ks (VIP)၊ 6:00 pm – 27000 ks

Elite Express
8:00 am – 32000 ks (VIP), 4:00 pm – 28000 ks, 6:00 pm – 32000 ks (VIP)

မန္တလာမင်း
7:00 am – 27000 ks, 7:30 am – 35000 ks (VIP), 6:00 pm – 35000 ks (VIP)

ခိုင်မန္တလေး
8:00 am – 35000 ks (VIP), 7:00 pm – 27000 ks

မြတ်မန္တလာထွန်း
8:00 am – 27000 ks, 8:30 am – 35000 ks (VIP), 5:00 pm – 27000

နယူးမန္တလာထွန်း
8:30 am – 25000 ks, 6:00 pm – 25000 ks

ရွှေမန္တလာ
6:00 pm – 25000 ks

အောင်ကျော်မိုး
8:30 am – 23000 ks, 6:00 pm – 23000 ks

ရန်ကုန် မှ မန္တလေး ကားထွက်ချိန်နှင့် စျေးနှုန်းများ

Elite Express
8:30 am – 30000 ks (VIP), 9:00am – 23500 ks, 5:00 pm – 23500 ks,6:00 pm – 30000 ks (VIP)

Famous Express
8:00 am – 30000 ks (VIP)၊ 6:00 pm – 27000 ks

JJ Express
8:30 am – 38800 ks (1+1), 8:30 am – 29800 ks (VIP), 9:00 am – 22800 ks,7:00 pm – 22800 ks, 7:00 pm – 29800 ks (VIP)

မန္တလာမင်း
7:00 am – 27000 ks, 7:30 am – 35000 ks (VIP), 8:00 am – 27000 ks, 9:05 am – 35000 ks (VIP), 5:00 pm – 27000 ks, 6:00 pm – 35000 ks (VIP), 6:30 pm – 27000 ks, 7:00 pm – 35000 ks (VIP)

ခိုင်မန္တလေး
8:00 am – 33000 ks (VIP), 7:00 pm – 25000 ks, 7:00 pm – 30000 ks (VIP)

မြတ်မန္တလာထွန်း
8:00 am – 27000 ks, 9:00 am – 35000 ks (VIP), 9:30 am – 27000 ks, 9:30 am – 35000 ks (VIP), 6:00 pm – 27000 ks, 6:00 pm – 35000 ks (VIP), 7:00 pm – 27000 ks, 7:00 pm – 35000 ks (VIP)

နယူးမန္တလာထွန်း
8:30 am – 25000 ks, 6:00 pm – 25000 ks, 7:31 pm – 25000 ks

ရွှေမန္တလာ
6:00 am – 25000 ks (လမ်းဟောင်း)၊ 8:00 am – 30000 ks (VIP), 8:30 am – 30000 ks (VIP), 9:00 am – 22000 ks, 5:00 pm – 22000 ks, 6:00 pm – 22000 ks, 7:00 pm – 35000 ks (Royal Class), 7:00 pm – 30000 ks (VIP)

King Express
9:00 am – 30000 ks

Lumbini
7:30 am – 30000 ks (VIP), 6:30 pm – 25000 ks

အောင်ကျော်မိုး
8:30 am – 23000 ks, 6:00 pm – 23000 ks, 7:00 pm – 23000 ks

လက်မှတ်ရောင်းခြင်းမဟုတ်ပါ။ သိရှိသမျှ ပြန်လည်မျှဝေခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။လိုအပ်လာချိန် အလွယ်တကူသိရှိနိုင်စေဖို့ ဖုန်းထဲမှာသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့တွေမှာ ဘယ်ခရီးစဥ်လေး တွေဖော်ပြပေးရမလဲဆိုတာ မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါနော်။

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *