စတင်ဘာ (၁၂) ရက်နေ့ ယနေ့တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးရှိစက်သုံးဆီစျေးနှုန်းများ

စတင်ဘာ (၁၂) ရက်နေ့ ယနေ့တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးရှိစက်သုံးဆီစျေးနှုန်းများ

စတင်ဘာလ (၁၂)ရက်နေ့ ယနေ့ စျေးကွက်အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးရှိစက်သုံးဆီစျေးနှုန်းများကိုစုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

ရန်ကုန်

92 Ron 2365ကျပ် / 95 Ron 2470ကျပ်၊
ဒီဇယ် 2990 ကျပ် / ပရီမီယမ် ဒီဇယ်3075ကျပ်

နေပြည်တော်
92 Ron 2405 ကျပ် / 95 Ron 2515 ကျပ်၊
ဒီဇယ်3030ကျပ် / ပရီမီယမ် ဒီဇယ်3095ကျပ်

ဖြူး(၁၁၅မိုင်)
92 Ron 2405 ကျပ် /95 Ron 2510 ကျပ်
ဒီဇယ် 3025 ကျပ် / ပရီမီယမ် ဒီဇယ် 3115 ကျပ်

ပုသိမ်
92 Ron 2400ကျပ် /95 Ron 2500ကျပ်
ဒီဇယ် 3020 ကျပ် / ပရီမီယမ် ဒီဇယ် 3105 ကျပ်

ဓနုဖြူ
92 Ron 2395 ကျပ် /95 Ron 2495 ကျပ်
ဒီဇယ် 3015 ကျပ် / ပရီမီယမ် ဒီဇယ် 3100 ကျပ်

ဘာအံ
92 Ron 2405ကျပ် /95 Ron 2510 ကျပ်
ဒီဇယ် 3025 ကျပ် / ပရီမီယမ် ဒီဇယ် 3110 ကျပ်

မော်လမြိုင်
92 Ron 2415ကျပ် /95 Ron 2525ကျပ်
ဒီဇယ်3035ကျပ် /ပရီမီယမ် ဒီဇယ်3120ကျပ်

မန္တလေး
92 Ron 2415 ကျပ် / 95 Ron 2520ကျပ်
ဒီဇယ်3035ကျပ် / ပရီမီယမ် ဒီဇယ် 3120 ကျပ်

ကျောက်ပန်တောင်း
92 Ron 2425 ကျပ် /95 Ron 2565 ကျပ်
ဒီဇယ် 3065 ကျပ် / ပရီမီယမ် ဒီဇယ် 3165 ကျပ်

ညောင်ဦး
92 Ron 2455 ကျပ် / 95 Ron 2600 ကျပ်
ဒီဇယ်3070 ကျပ် / ပရီမီယမ် ဒီဇယ် 3170 ကျပ်

မကွေး
92 Ron 2410 ကျပ် / 95 Ron 2515ကျပ်
ဒီဇယ်3035 ကျပ်/ ပရီမီယမ် ဒီဇယ် 3120 ကျပ်

စစ်ကိုင်း
92 Ron 2420 ကျပ်/ 95 Ron 2525 ကျပ်
ဒီဇယ် 3050 ကျပ် / ပရီမီယမ် ဒီဇယ် 3135 ကျပ်

ရွှေဘို
92 Ron 2430 ကျပ် / 95 Ron 2600 ကျပ်
ဒီဇယ် 3040 ကျပ် / ပရီမီယမ် ဒီဇယ် 3130 ကျပ်

မုံရွာ
92 Ron 2420 ကျပ် / 95 Ron 2525 ကျပ်
ဒီဇယ် 3050 ကျပ် / ပရီမီယမ် ဒီဇယ် 3135 ကျပ်

တမူးမြို့
92 Ron 2530ကျပ် / 95 Ron 2655ကျပ်
ဒီဇယ် 3125 ကျပ် / ပရီမီယမ် ဒီဇယ် 3215 ကျပ်

ကလေး
92 Ron 2505 ကျပ် /95 Ron 2630 ကျပ်
ဒီဇယ် 3100 ကျပ် / ပရီမီယမ် ဒီဇယ် 3190 ကျပ်

လွိုင်ကော်
92 Ron 2450 ကျပ် / 95 Ron 2555ကျပ်
ဒီဇယ် 3070 ကျပ် / ပရီမီယမ် ဒီဇယ် 3155 ကျပ်

သံတွဲ
92 Ron 2455 ကျပ်/ 95 Ron 2565 ကျပ်
ဒီဇယ် 3080 ကျပ် / ပရီမီယမ် ဒီဇယ် 3160ကျပ်

တောင်ကြီး
92 Ron 2450 ကျပ် / 95 Ron 2550 ကျပ်
ဒီဇယ် 3070 ကျပ် /ပရီမီယမ် ဒီဇယ် 3155 ကျပ်

နမ့်စန်
92 Ron 2490 ကျပ် / 95 Ron 2590 ကျပ်
ဒီဇယ် 3110 ကျပ် / ပရီမီယမ်ဒီဇယ် 3195 ကျပ်

လားရှိုး
92 Ron 2450 ကျပ် / 95 Ron 2550 ကျပ်
ဒီဇယ် 3070 ကျပ် / ပရီမီယမ်ဒီဇယ် 3155 ကျပ်

မူဆယ် (၁၀၅ မိုင်)
92 Ron 2475ကျပ် /95 Ron 2600ကျပ်
ဒီဇယ် 3100 ကျပ် /ပရီမီယမ် ဒီဇယ် 3200 ကျပ်

ဗန်းမော်
92 Ron 2490 ကျပ် / 95 Ron 2595 ကျပ်
ဒီဇယ် 3135 ကျပ် / ပရီမီယမ် ဒီဇယ် 3220ကျပ်

ဝေမော်
92 Ron 2500 ကျပ် /95 Ron 2605 ကျပ်
ဒီဇယ် 3145 ကျပ် / ပရီမီယမ် ဒီဇယ် 3230 ကျပ်

ယခုဖော်ပြပါစျေးနှုန်းများသည်စတင်ဘာလ (၁၂)ရက်ယနေ့ Denkoစက်သုံးဆီဆိုင်မှစျေးနှုန်းများဖြစ်ပါသည်။တစ်ဆိုင်နှင့်တစ်ဆိုင်စျေးနှုန်းအနည်းငယ်ကွာနိုင်ပါသည်။

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *