သြဂုတ်လ ၃ရက် ယနေ့ ပြည်တွင်းကုန်စည်စျေးနှုန်းများ

သြဂုတ်လ ၃ရက် ယနေ့ ပြည်တွင်းကုန်စည်စျေးနှုန်းများ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကုန်သည်များနှင့်စက် မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်)၏ 3.8.2022 ရက်နေ့ ပြည်တွင်းဈေးနှုန်းများ စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

၁။မတ်ပဲစျေးနှုန်းများနှင့် ပဲမျိုးစုံစျေးနှုန်းများ

မတ်ပဲ (FAQ/RC) (2022 Crop) 1,640,000/-
မတ်ပဲ (SQ/RC) (2022 Crop) 1,900,000/-
ပဲစဉ်းငုံ(Red/RC) (2022 Crop) 1,567,500 /- တို့ဖြစ်ပါသည်။

ကုလားပဲဖြူလုံး-၂၅၀၀/၂၅၈၅ကျပ်၊
ကုလားပဲဖြူလုံးကြီး-၂၆၆၅/၂၇၅၀ကျပ်၊
စားတော်ပဲလုံး -၄၇၅၀/၅၅၀၀ ကျပ်၊
စွန်တာနီ/ပြာ- ၂၅၂၀/၂၆၁၀ကျပ်၊

ထောပတ်ပဲ-၂၅၂၀/၂၆၁၀ကျပ်၊
ကုလားပဲခြမ်း-၃၄၅၀/၃၅၀၀ကျပ်၊
ဘိုကိတ်ပဲ-၁၈၃၀/၁၉၇၀ ကျပ် တို့ဖြစ်ပါသည်။

၂။ ကြက်သွန်နီစျေးနှုန်းများ
ဆိတ်ဖြူရှယ်(သစ်) ၁၉၅၀ကျပ်၊
ဆိတ်ဖြူလတ်ကြီး-၁၈၅၀ကျပ်၊
ဆိတ်ဖြူလတ်သန့် -၁၆၅၀ကျပ်၊
ဆိတ်ဖြူလတ်ချော- ၁၃၅၀ ကျပ်၊

မုံရွာရှယ် ၂၀၀၀ကျပ်၊
မုံရွာလတ်ကြီး-၁၉၀၀ကျပ်၊
မုံရွာလတ်ချော -၁၈၀၀ကျပ်၊
မုံရွာလတ်သန့် – ၁၄၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။

၃။ကြက်သွန်ဖြူစျေးနှုန်းများ
ကြူကုတ်ရှယ် -၃၄၀၀/၃၃၀၀ ကျပ်၊
အောင်ပန်းထူး(၂) -၂၁၀၀ ကျပ်၊
အောင်ပန်းထူး(၃)- ၂၇၀၀ကျပ်၊
အောင်ပန်းထူး(၄) -၃၃၀၀ကျပ်
၊အောင်ပန်းထူး(၅)- ၃၇၀၀ကျပ်၊

၄။သကြားစျေးနှုန်း
ပြည်တွင်း သကြား ၂၂၃၀ကျပ်၊

၅။အားလူးစျေးနှုန်း
အောင်ပန်းသစ်အေဝမ်း -၁၁၀၀ကျပ်၊
အောင်ပန်း or -၁၄၀၀/၁၄၅၀ကျပ်၊
အောင်ပန်း s1- ၁၆၀၀/၁၆၅၀ကျပ်၊
အောင်ပန်း s2 -၁၇၀၀/၁၇၅၀ကျပ်၊ဖြစ်ပါသည်။

၆။ရေထွက်ပစ္စည်းများ
ဖျာပုံ ပုဇွန်ခြောက်ရိုးရိုးမှ ရှယ်ထိ -၂၀၀၀၀ကျပ်မှ ၈၀၀၀၀ကျပ်ထိ၊
မြိတ်ပုဇွန် ရိုးရိုး/လတ် -၂၅၀၀၀ကျပ်မှ ၃၃၀၀၀ကျပ်ထိ၊
ရခိုင်ရွှေပုဇွန် ရိုးရိုး/လတ်/ရှယ် -၂၈၀၀၀ကျပ်မှ ၅၃၀၀၀ကျပ်ထိ၊ဖြစ်ပါသည်။

၇။ငါးခြောက်စျေးနှုန်း
ငါးကျီးကြပ်တိုက်ကြီး/သေး- ၄၀၀၀၀ကျပ်မှ ၅၆၀၀၀ကျပ်၊
ငါးမြွေထိုးခြောက်-၂၀၀၀၀/၂၂၀၀၀ကျပ်၊
ငါးရံ့ခြောက်ကြီး ၃၈၀၀၀/၄၀၀၀၀ကျပ်၊
ငါးရံ့ခြောက်လတ်-၃၅၀၀၀/၃၇၀၀၀ကျပ်၊
ငါးရံ့လုံးခြောက်-၂၅၀၀၀/၃၀၀၀၀ကျပ်၊

ကလန်ခြောက်-၆၀၀၀/၈၀၀၀ကျပ်၊
ငါးကွမ်းရှပ်ခြောက်-၂၀၀၀၀/၂၃၀၀၀ကျပ်၊
ငါးတံခွန်မျှင်ကြီး ၈၀၀၀/၈၅၀၀ကျပ်၊
ငါးတံခွန်လုံး-၄၀၀၀/၄၅၀၀ကျပ်၊

ငါးနှပ်ချို-၁၀၀၀၀/၁၃၀၀၀ကျပ်၊
ငါးပုတ်သင်-၄၅၀၀/၅၀၀၀ကျပ်၊
ငါးရောင်ကြီး-၃၀၀၀၀/၃၂၀၀၀ကျပ်၊
ငါးရောင်လတ်-၂၃၀၀၀/၂၅၀၀၀ကျပ်၊
ဆီငါးရောင် -၂၅၀၀၀/၂၈၀၀၀ကျပ်၊

ငါးရွှေကြီး- ၇၀၀၀/၇၅၀၀ကျပ်၊
ငါးရွှေသေး -၄၀၀၀/၄၅၀၀ကျပ်၊
ငါးမီးတံသွယ်- ၃၅၀၀/၃၈၀၀ကျပ်၊
ငါးဘူးစိ -၃၅၀၀/၃၈၀၀ကျပ်ဖြစ်ပါသည်။

(3.8.2022) ရက်နေ့ FOB ဈေးနှုန်းစာရင်းများမှာ-

ဈေးနှုန်းများသည်အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီပြောင်းလဲနေပါသည်။

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *